Wartości edukacyjne i poznawcze mediów

Wartości edukacyjne i poznawcze mediów

Według podejścia poznawczego, człowiek jest kształtowany poprzez informacje, które pochodzą z dwóch źródeł: wewnętrznego i zewnętrznego. Informacje zewnętrzne to te informacje, które docierają do osoby uczącej się z szeroko pojętego środowiska, w tym również ze środków masowego oddziaływania. Media pełnią więc funkcję narzędzi poznawczych dla użytkowników, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, nauczyć, zapamiętać, poznać itp. […]

Zobacz