Rekrutacja na stanowiska urzędnicze

Rekrutacja na stanowiska urzędnicze

Warto przeczytać

Praca na stanowisku urzędniczym to z pewnością wymarzona praca wielu osób jednak kandydatów na jedno stanowisko urzędnicze jest bardzo dużo dlatego, aby praca na tym stanowisku stała się możliwa należy się czymś wyróżnić. Poniżej przedstawię jak wyglądają etapy procesu rekrutacji na stanowiska urzędnicze.

Żeby ogóle rozpocząć rekrutację trzeba wiedzieć o naborze można się o nim dowiedzieć z kilku źródeł między innymi z:
– Strony internetowej poszczególnych samorządów
– Biuletynu Informacji Publicznej
– tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu
– czasami z gazet z telewizji lub nawet z radia.
Gdy wiemy już o naborze rozpoczynamy proces rekrutacji, który obejmuje 6 etapów.
I. Etap – Zapoznanie się z wymogami koniecznymi stawianymi przed kandydatami
Kandydaci których interesuje praca na stanowisku urzędniczym muszą zapoznać się z wymogami koniecznymi. Jest to pierwszy i bardzo ważny etap, gdy kandydat nie spełnia któregoś z wymogów nie powinien składać oferty gdyż i tak nie przejdzie pomyślnie tego etapu. Praca ta wymaga akurat spełnienia takich warunków więc niespełnienie ich wiąże się z automatycznym odrzuceniem kandydata. Czasami wymienione są również wymogi dodatkowe, których spełnienie zwiększa szanse zatrudnienia. W przeciwieństwie do wymogów podstawowych wymogi dodatkowe to tylko atut więc nawet jak kandydat nie spełnia ich to nie skreśla to jego szans na pomyślną rekrutację.
II, Etap- Przygotowanie i przesłanie oferty
Po zapoznaniu się z wymogami koniecznymi, które trzeba spełnić, aby moc pracować na określonym stanowisku możemy przygotować i złożyć swoje dokumenty, które powinny zawierać:
– CV ( jeżeli nie czujemy się na siłach napisać porządne CV możemy wynająć profesjonalistę co z pewnością zwiększy nasze szanse na pomyśle zakończenie rekrutacji)
– list motywacyjny
– oświadczenie o niekaralności
– Kserokopie wymaganych dokumentów ( świadectwo maturalne, dyplom ukończenia studiów lub inne wymagane dokumenty)
– czasami urzędy mają własne kwestionariusze, które należy uzupełnić i dołożyć do naszych dokumentów. Dokumenty składane przez kandydata muszą mieć własno ręczy podpis oraz datę.
III. Etap- Praca na stanowisku urzędniczym- kolejny etap rekrutacji
Jeżeli kandydat przeszedł pomyślnie poprzednie etapy zostanie powiadomiony o kolejnym etapie rekrutacji. Najczęściej powiadomienie następuje drogą telefoniczną. Kandydat zostaje poinformowany kiedy, gdzie i o której odbędzie się kolejny etap. Czasami zostaje także poinformowany na czym będzie polegał dzięki co umożliwia lepsze przygotowanie się do kolejnego etapu.
IV. Etap- Sprawdzanie wiedzy i umiejętności kandydata
Kolejnym etapem jest weryfikacja wiedzy i umiejętności kandydata, żeby po pomyślnym naborze praca nie była dla niego wyzwaniem nie do przejścia. Jest to jeden z najważniejszych etapów, który realizowany jest w formie:
– testu wiedzy
– testu praktycznego
– rozmowy kwalifikacyjnej
Osoby, które uzyskały największą liczbę punktów z testów zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną. Należy tu pamiętać, aby na rozmowę kwalifikacyjną przyjść odpowiednio ubranym, ponieważ pierwsze wrażenie jest bardzo ważne.
V. Wybór kandydata
Decyzja o wyborze kandydata zapada po rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydat, który najlepiej wypadł podczas tej rozmowy zostaje wybrany przez komisję. Jeżeli do obstawienia stanowiska urzędniczego było więcej niż jedno miejsce wybieranych jest kilku kandydatów, którzy najlepiej wypadli.
VI. Etap- Ogłoszenie wyników naboru
Jest to ostatni etap rekrutacji. Po przeprowadzonym naborze informacja o jego wynikach umiejscowiona jest na tablicy informacyjnej w jednostce w której przeprowadzony był nabór oraz na stronie internetowej tej jednostki. Wyniki mogą podane być również listownie lub drogą telefoniczną. Po tym etapie kandydat może rozpocząć pracę.
Praca na stanowiskach urzędniczych to odpowiedzialne zajęcie, dlatego jest to praca dla osób wykwalifikowanych i mających odpowiednie predyspozycje, które najlepiej przeszły proces rekrutacji.

 
Artykuł powstał dzięki portalowi seks randki
 

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments